АВТОМАТИКА-2014

XXI Міжнародна конференція з автоматичного управління, присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І. Кухтенка

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXI-ї Міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченій 100-річчю від дня народження видатного вченого в галузі теорії автоматичного керування академіка НАНУ О.І. Кухтенка, яка буде проводитись з 23 по 27 вересня 2014 р. у Національному технічному університеті України «КПІ». До участі у конференції запрошуються вчені, інженери, фахівці, експерти, бізнесмени, аспіранти, студенти
Статті
Загальна інформація

Секції

 1. Математичні проблеми управління,
  оптимізації і теорії ігор
 2. Управління та ідентифікація
  в умовах невизначеності
 3. Автоматичне управління в технічних системах
 4. Управління аерокосмічними, морськими
  та іншими рухомими об’єктами
 5. Обробка інформації в складних системах,
  інтелектуальне моделювання та керування
 6. Функціонування складних систем
  в умовах невизначеностей
  та багатофакторних ризиків
 7. Автоматизація процесів керування
  технологічними об’єктами
 8. Підготовка кадрів у галузі управління,
  автоматизації та інформаційних технологій

Важливі дати

Приймання заявок: до 15 квітня 2014 р.
Оплата: до 1 червня 2014 р.
Відкриття конференції: 23 вересня 2014 р.
Розсилка збірників: 1 жовтня 2014 р.
Матеріали конференції
Тези доповідей, що включені у програму конференції, будуть опубліковані до початку її роботи.
Доповіді, рекомендовані секціями, можуть бути опубліковані в одному з науково-технічних журналів: «Проблеми управління та інформатики», «Системні дослідження та інформаційні технології», «Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка» з дотриманням вимог до опублікування статей у відповідних журналах
Доповідь подається українською, російською або англійською мовами
Тези конференції друкуватимуться без редагування тексту – з поданих оригіналів.
Тези відправляються на e-mail automatics2014@kpi.ua у вигляді файла формату Word-2003 (шрифт Тіmes New Roman, кегль 12, інтервал 1,0) обсягом 2 сторінки формату А4.
До публікації допускається не більше двох тез від одного автора.
Обов'язковою є наявність анотації англійською мовою, ключових слів,переліку літературних джерел.
Формули виконуються з використанням вбудованого редактора MS Office Microsoft Equation 3.0.
Рисунки вставляються в текст і повинні мати підписи, а також позначені осі координат
Організатори

Національна академія наук України

Міністерство освіти і науки України

Українська Асоціація з автоматичного управління

Національний комітет Росії з автоматичного управління

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Інститут космічних досліджень НАН і ДКА України

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова

Національний технічний університет України «КПІ»

Інститут прикладного системного аналізу, НТУУ «КПІ»

Участь

Вартість участі

Учасники – 350 грн.

Аспіранти, студенти – 150 грн.

Про банківські реквізити для перерахування оргвнеску учасники будуть повідомлені окремо після включення відібраних доповідей у програму конференції

Комітети конференції

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:
 • проф. Кунцевич В.М., Україна
 • проф. Згуровський М.З., Україна
 • проф. Куржанський О.Б., Росія
Члени:
 • проф. Васільєв С.М., Росія
 • проф. Войнаровськи Й., Польща
 • проф. Гриценко В.І., Україна
 • проф. Губарев В.Ф., Україна
 • проф. Кондратенко Ю.П., Україна
 • проф. Ковальов О.М., Україна
 • проф. Кривонос Ю.Г., Україна
 • проф. Куценко О.С., Україна
 • проф. Ладанюк А.П., Україна
 • проф. Лебедєв Д.В., Україна
 • проф. Любчик Л.М., Україна
 • проф. Палагін А.В., Україна
 • проф. Панкратова Н.Д., Україна
 • проф. Пряшников Ф.Д., Україна
 • проф. Тодорцев Ю.К., Україна
 • проф. Чикрій О.А., Україна
 • проф. Ягер Р.Р., США

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
 • проф. Ільченко М.Ю.
Члени:
 • Коваль О.В.
 • Павлов О.А.
 • Дичка І.А.
 • Збруцький О.В.
 • Жученко А.І.
 • Теленик С.Ф.
 • Ткач М.М.
 • Шукаєв С.М.
 • Шикалова Л.М.
 • Лазаренко В.В.
 • Бойко Т.В.
 • Ковриго Ю.М.
 • Христич В.І.