Існування і єдиність розв'язку для параболо-гіперболічного рівняння з мультиплікативним керуванням та нелокальними крайовими умовамиСтаття | Article    

Download

Nov 16, 2020