Prospects for the development and application of aerospace launch systems

Nov 16, 2020

Адаптивний алгоритм встановлення стійкої позиції гексапода

Nov 16, 2020

Криптографічний захист інформаційних технологій та кібербезпека

Nov 16, 2020

Розпізнавання однофазного замикання і комутацій в мережах власних потреб електричних станцій

Nov 16, 2020

Динаміка моделі транспортного робота з недіагональним тензором інерції

Nov 16, 2020

Robustly-Adaptive Control of Linear Interconnected Memoryless Systems with Nonsquare Gain Matrices

Nov 16, 2020

Побудова розв’язків рівнянь з узагальненою похідною із сталим запізненням

Nov 16, 2020

Еталонна модель обертання вібраційного типу для відпрацювання алгоритмів визначення орієнтації

Співавтори: Плаксій Юрій

Nov 16, 2020

Існування і єдиність розв'язку для параболо-гіперболічного рівняння з мультиплікативним керуванням та нелокальними крайовими умовами

Nov 16, 2020

Оптимальне керування інтегро-диференціальними системами гіперболічного типу

Nov 16, 2020

Possibility of simulation modeling to identify the impact of a pandemic on the education

Nov 16, 2020

Об одном нелинейном интегральном неравенстве в задачах избегания столкновений

Автор: ЮГАЙ Лев

Nov 16, 2020

Оценивание параметров ветра при наведении беспилотного ЛА

Nov 16, 2020

Синтез регуляторів з типовими нечіткими перетвореннями

Nov 16, 2020

Управління автономними логістичними кіберфізичними системами засобами штучного інтелекту

Nov 16, 2020

Модель децентралізованого координаційного керування неперервними розподіленими об’єктами

Nov 16, 2020

Principle of Time Stretching in Game Problems of Dynamics

Nov 16, 2020

A General PSO-based Methodology to the Development of Optimal Controllers

Nov 16, 2020

Rinforcement Learning Framework for Learning-based Impedance Control

Автор: Mohamed Abdelhady
Співавтори: Кондратенко Юрій

Nov 16, 2020

ONE CONTROL PROBLEM FOR A LINEAR CONTROLLED SET-VALUED SYSTEM

Nov 16, 2020

Convergence of adaptive algorithm for variational inequality problem over the set of solutions the equilibrium problems

Nov 16, 2020

Про конструктивні умови функціональної стійкості інформаційної системи виробничого підприємства

Nov 16, 2020

Transversality and Alternating Projections

Автор: Kruger Alexander

Nov 16, 2020

Стабилизация неустойчивого курса криптовалюты на основе модального управления импульсным процессом когнитивной карты

Nov 16, 2020

Метод верхньої та нижньої розв’язуючих функцій для диференціальних ігор зближення з чистим запізненням

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Nov 16, 2020

Variational analysis: new trends and developments

Автор: Mordukhovich Boris

Wayne State University

Nov 16, 2020

Automated Algorithmic Procedures Synthesis Of Robust-Optimal Control For Quadrotor UAV

Співавтори: Тимченко Віктор

Nov 16, 2020

Некоторые подходы к клеточно-автоматному моделированию управляемых процессов

Nov 16, 2020

Control of Moving Object Groups in Conflict Situation

Nov 16, 2020

Координуюче консенсусне керування мультіагентними мережевими системами

Співавтори: Дорофєєв Юрій

Nov 16, 2020

Системний аналіз задач та методів керування

Nov 16, 2020

Идентификация систем в классе моделей регрессии с использованием регуляризации

Nov 16, 2020

Математичне моделювання процесу деформування та напруженого стану трубопроводів

Nov 16, 2020

The Guidance-Evasion Differential Game: Alternative Solvability, Relaxations, and Program Constructions

Nov 16, 2020

Memory subsystem performance analysis for CNN workloads

Nov 16, 2020

Оптимальне керування процесом двоетапної кристалізації цукру

Автор: Бокоч Іван

Nov 16, 2020

Математические модели функциональных систем организма для имитации течения вирусного заболевания

Nov 16, 2020

Моделювання процесу алкілування бензолу пропіленом в умовах параметричної невизначеності

Nov 16, 2020

До питання структурування дій щодо підвищення ефективності виробництва ентомофагів

Nov 16, 2020

Синтез нечітких САК на основі біоінспірованих методів оптимізації

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Nov 16, 2020

Automated Parallelization of Crank-Nicolson Scheme in Feedback-Nanoporous Adsorption Systems

Nov 16, 2020

Оцінка критичної швидкості руху в системі підтримки прийняття рішень

Nov 16, 2020

Оптимальна система управління виробництвом мінеральних добрив у грануляторі із пседозрідженим шаром

Nov 16, 2020

On Real-Time Calculation of the Rejected Takeoff Distance

Nov 16, 2020

Application Of Classical And Fuzzy Methods For Bankruptcy Risk Assessment Of Ukrainian Enterprises

Автор: Кірік Олена

Nov 16, 2020

Фрактальна структура комбінаторних часових послідовностей

МННЦ ІТіС НАНУ та МОН України

Nov 16, 2020

Optimal Petunin Ellipsoids in the Design Space

Klyushin D.A., Lyashko S.I., Tymoshenko A.A.

Nov 16, 2020


АВТОМАТИКА 2020