ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНОГО ШИФРУВАННЯ У ХМАРНІЙ СИСТЕМІ ОБМІНУ МИТТЄВИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

КВЄТНИЙ Р.Н., ТИТАРЧУК Є.О. Представлено новий підхід побудови сервісів миттєвих повідомлень, що дозволяє зашифровувати данні локально з підтримкою конференцій, без необхідності повторного шифрування даних для кожного з учасників.

Jun 15, 2016

КЛАСТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ПОТОКОВИХ ДАНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Дорошенко А.Ю., Тітов Д.С. Проведено сравнение эффективности технологии удаленного вызова процедур (RMI) и фреймворка для распределенных вычислений (Hazelcast), как средств для разработки кластерной системы. Предложена параллельная распределенная динамически масштабируемая отказоустойчивая си-стема для обработки потоковых данных большого объема. Проведена проверка и первичное исследование этой системы на примере обработки данных социальной сети Twitter. Рассмотрен механизм развертывания созданного кластера в облачной платформе.

Jun 15, 2016

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ ІНДЕКСУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РАНЖУВАННЯ НАУКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Глибовець А.М. В работе описано разработанную программную систему автоматизированного построения индекса цитирования входной коллекции документов на украинском языке, которая используется для ранжирования документов.

Jun 15, 2016

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ З ПРАВИЛАМИ РІЗНИХ ТИПІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БАГАТОФАКТОРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

Штовба С.Д., Галущак А.В., Тилець Р.О. Запропоновано моделі опису багатофакторних залежностей у формі нечіткої бази знань з правилами різних типів. Наведено алгоритми логічного виведення за такими гібридними нечіткими базами знань. Запропоновано метод ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою таких гібридних нечітких моделей.

Jun 3, 2016


Infocom Advanced Solutions 2015