Summer InfoCom Advanced Solutions 2016

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІI Міжнародної науково-практичної конференції Summer InfoСom Advanced Solutions 2016. Початок роботи конференції 1 червня 2016 року. До участі у конференції запрошуються вчені, інженери, фахівці, експерти, бізнесмени, аспіранти та студенти. Конференція має реєстрацію в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ), посвідчення №197 від 6 квітня 2016 року

Статті
Загальна інформація

Секції

 1. Інфокомунікаційні технології
 2. Системи керування
 3. Технології програмування
 4. Оброблення інформації в складних системах
 5. Підготовка кадрів у галузі інформаціних технологій

Важливі дати

Приймання тез: до 15 травня 2016 р.
Оплата: до 19 травня 2016 р.
Відкриття конференцій: 1 червня 2016 р.
Розсилка збірників: 1 червня 2016 р.
Матеріали конференції
Тези доповідей, що включені у програму конференції, будуть опубліковані окремим збірником з наданням ISBN коду.
Тези доповідей будуть викладені на порталі конференції та будуть доступні до обговорення (коментування) усіма учасниками конференції
Доповідь подається українською, російською або англійською мовами.
Автори мають дотримуватись законодавчих вимог щодо опублікування матеріалів у відкритому друку.
Вимоги до оформлення матеріалів відсутні. Форматування матеріалів організаторами конференції входить до вартості участі. Обсяг матеріалів до 10 000 знаків з пробілами (допустиме відхилення в більшу або меншу сторону 2000 знаків). За кожні наступні 5000 знаків вартість участі збільшується на 100 грн. До публікації допускається не більше двох тез від одного автора.

Для аспірантів та студентів обов'язкова рецензія від наукового керівника к.т.н. або д.т.н. (надається за окремим запитом оргкомітету у відсканованому вигляді з підписом та печаткою)Вимоги щодо структурних елементів файлу тез:

  Файл у текстовому редакторі MS Word з довільним форматуванням

 • Назва статті (англійською мовою)
 • ПІБ авторів, посада, місце роботи (англійською мовою)
 • Країна, місто (англійською мовою)
 • Анотація (англійською мовою не більше 500 знаків )
 • Ключові слова (англійською мовою не більше 7 слів або словосполучень)
 • Назва статті (мовою тексту)
 • ПІБ авторів, посада, місце роботи (мовою тексту)
 • Країна, місто (мовою тексту)
 • Анотація (мовою тексту не більше 500 знаків )
 • Обов'язково стаття має містити перелік посилань відповідно до вимог ВАК (генератор http://vak.in.ua/)

Статті англійською мовою мають містити усі структурні елементи тільки англійською мовою, без перекладу на російську чи українську

Використання вбудованого редактора формул Word не допускається, необхідно користуватись MathType.

Організатори

Національний технічний Університет України “КПІ”

Кафедра автоматики та управління в технічних системах

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»

Компанія PortaOne

ООО НПП «МАДЕК»

Участь

Вартість участі складає 400 грн.

Внесок покриває видання збірника праць конференції, а також редагування матеріалів та поштові послуги для розсилки збірників учасникам.

Про банківські реквізити для перерахування грошей учасники будуть повідомлені окремо після включення відібраних доповідей у програму конференції

Комітети конференції

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
 • д.т.н., проф. Павлов О.А.
Члени:
 • д.т.н., проф. Теленик С.Ф.
 • д.т.н., проф. Ролік О.І.
 • д.ф.-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.
 • д.т.н., проф. Бідюк П.І.
 • д.т.н., проф. Данилов В.Я.
 • д.т.н., проф. Кулик А.С.
 • д.т.н., проф. Квєтний Р.Н.

 • д.т.н., проф. Наконечний А.Й.
 • д.т.н., проф. Ткачов В.В.
 • д.т.н., проф. Каргін А.О.
 • д.т.н., проф. Положаєнко С.А.
 • д.т.н., проф. Заміховський Л.М.
 • д.т.н., проф. Погорілий С.Д.
 • д.т.н., проф. Глибовець М.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
 • к.т.н., доц. Писаренко А.В.
Члени:
 • Дорошенко К.С.
 • Моргаль О.М.
 • Мазур Т.М.
 • Щербань О.В.
 • Щербак Т.М.
 • Мазур С.А.
 • Огородник І.В.
 • Рибачук Т.В.
 • Кащавцев В.О.
 • Хмелюк М.С.