Method of compensation of temperature errors of magnetostrictive level instrument

This work considers factors that cause temperature measurement errors of the magnetostrictive level instrument. It considers the ways to reduce temperature errors caused by simultaneous change of electrical and mechanical parameters of the waveguide. There is also a block diagram of the method of compensation of temperature errors and the description how it works.

May 26, 2016

COMPUTER SYSTEM FOR CONTROLLING OF ULTRASONIC LEVEL GAUGE FOR LIQUIDS WITH CIRCULAR MOTION OF ULTRASONIC PULSE

The paper considers a new way of measuring the level of liquids by ultrasonic method, which is based on the circular motion of ultrasonic pulse. The level gauge measuring circuit has two ultrasonic transmitters, one of which is located on a float which floats on the surface of a liquid. The level gauge block diagram is presented, and its operating principle is described. The level gauge has a small dead zone, and twice as wide measuring range.

May 26, 2016

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ ТА ПОШУКУ КВИТКІВ В ОНЛАЙН СЕРВІСАХ УКРАЇНИ

У тезах наукової доповіді здійснюється загальна характеристика систем бронювання та пошуку квитків в он-лайн-сервісах України. При здійсненні аналізу основних можливостей сервісів продажу квитків он-лайн були виділені недоліки та основні шляхи їх вирішення, серед яких використання алгоритмів Дейсктрі та А*, які роблять додаткові припущення, або проводять так званий інформативний пошук. Був зроблений висновок щодо відсутності універсального алгоритму для вирішення широкого спектру задач, що зумовлює потребу пошуку оптимального поєднання інструментів та засобів для забезпечення та відтворення усіх обґрунтованих пошукових потреб споживача.

May 26, 2016

Влияние характеристик QoS на качество речевого трафика в пакетных сетях

Співавтори: Полторак Вадим

В данной статье проанализированы основные методы оценки качества речевого трафика в сети, критерии оценки качества сетевого трафика согласно QoS и Е-модели. Произведено сравнение субъективной и объективной методик оценки качества речевого трафика. Проанализировано влияние технических характеристик сети на субъективную оценку качества речевого трафика в сети. На основе проведенного исследования авторами было показано, что параметры QoS оказывают значительное влияние на качество речевого трафика в сети.

May 26, 2016

Модернізація серверного ПЗ для оптимізації віддачі контенту за запитом

В тезах був проаналізований вплив деяких критеріїв налаштування програмного забезпечення серверу та їх вплив на швидкість віддачі контенту за запитом. Була змодельована ситуація навантаження на сервери apache-сервер та nginx-сервер змінено основні параметри в налаштуваннях бази даних та моніторинг їх впливу на обробку запитів за обраним критерієм – швидкість завантаження сторінки.

May 26, 2016

Передача мультимедійних даних в каналах з низьким співвідношенням сигнал/завада

Аргументація можливості використання каскадних кодів для передачі мультимедійних даних в каналах з низьким співвідношенням сигнал/завада. Послідовно-паралельна каскадна кодова структура.

May 25, 2016

РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО ГЕНЕРАТОРА СИНУСОЇДАЛЬНОГО СИГНАЛУ ПРИ АПАРАТНІЙ РЕАЛІЗАЦІЄЇ НА ПЛІС

В даній роботі розроблений та досліджений цифровий генератор синусоїдального сигналу з його апаратною реалізацією на ПЛІС, розроблено структурний опис синтезатора на мові VHDL в середовищі розробки ПЛІС, післячого проведено моделювання в програмі ModelSim і отримані результати, які відповідають принципу роботи схеми.

May 25, 2016

Застосування криптографії на еліптичних кривих в смарт-картах

Аргументація можливості використання криптографії на еліптичних кривих в системах з обмеженою обчислювальною потужністю. Опис можливих переваг застосування еліптичної криптографії в смарт-картах.

May 25, 2016

Забезпечення інфозахисту команд управління пересувним об'єктом

Розглянуто проблему управління пересувними об’єктами через незахищений канал. Запропоновано спосіб підвищення рівня захисту шляхом забезпечення аутентифікації при використання у протоколі на основі комутативного шифрування для убезпечення передачі малих за розміром команд управління пересувним об’єктом.

May 25, 2016

Система аутентифікації підвищеної надійності

В даній статі розглядаються сучасні системи аутентифікації. Автор вибрав метод аутентифікації за допомогою паролю та логіну. Автор також пояснив всі принципи роботи та парадигми котрі пов’язані з системами аутентифікації.

May 25, 2016

Структурна оптимізація штучних нейронних мереж

Співавтори: Дорогий Ярослав

Розглянуто проблему підвищення ефективності нейронних мереж. Запропонований оригінальний алгоритм структурної оптимізації. Розроблена система що може використовуватись для підвищення якості роботи існуючих нейромережевих технологій.

May 25, 2016

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Визначені основні вимоги та запропонована структура системи інформаційної підтримки освітнього процесу

May 23, 2016

Система активного моніторингу мережі, з відображенням показників у реальному часі

Автор: Март Богдан

У ході розробки системи моніторингу та управління ІТ-інфраструктурою необхідне своєчасне оповіщення адміністратора про зміну стану її елементів зі всіма показниками, повідомлення про появу критичних ситуацій в роботі системи. Робота розглядає основні механізми забезпечення своєчасної доставки даних на веб-інтерфейс, без необхідності перезавантаження сторінки. Розглянуто розподілену систему моніторингу, базовану на агентському підході, яка з метою оптимізації мережевого трафіку відсилає інформацію доцентрального сервера не постійно, а лише у разі, коли вона необхідна користувачеві, або коли переповнився внутрішній буфер. Запропоновано використовувати різні режими роботи: для штатного збору метрик із цільової машини зі збереженням інформації в локальному буфері та пакетною відправкою і режим збору в реальному часі, що передбачає більш часте опитування та моментальну відправку всіх змін. Для забезпечення своєчасної та надійної відправки даних використовується технологія шини даних і бібліотека веб-сокетів.

May 23, 2016

Геоінформаційна технологія оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних просторово-розподілених систем

Запропоновано геоінформаційну технологію оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних просторово-розподілених систем на основі аналізу моделі у вигляді біхроматичного графу цієї системи. Запропоновано здійснювати побудову цього графу шляхом поєднання відомих інформаційних технологій формалізації математичних моделей БПРС у геоінформаційному просторі параметрів та інтегрування математичних і геоінформаційних моделей, що значно пришвидшує оперативність та рівень автоматизації запропонованої технології.

May 23, 2016

Система адміністрування спортивними залами як невід’ємна складова покращення студентського життя

Розглядається проблема актуальності і необхідності системи адміністрування спортивними залами студмістечка. Показуються основні особливості існуючих систем адміністрування, їх переваги та недоліки. Пропонується власна система адміністрування.

May 18, 2016


Summer InfoCom Advanced Solutions 2016