Інформаційні системи керування навчальним процесом у вищій школі

Формування інформаційного суспільства суттєво модифікує освітню систему. Сучасна освіта характеризується високим рівнем технологічної оснащеності. Системна інтеграція інформаційних і телекомунікаційних технологій в освітній процес є ключовим моментом нинішньої реформації і модернізації системи освіти. Розглядаються питання програмного забезпечення інформаційного освітнього середовища вузу, характеристики системи управління навчанням Moodle.

May 25, 2016

Cинтез спостерігаючого пристрою нелінійної системи керування

В роботі запропоновано новий підхід синтезу спостерігаючого пристрою нелінійної системи з використанням методу “backstepping”. Виведено аналітичні співвідношення для розрахунку відповідних матриць. Розроблено модель нелінійної системи в середовищі Matlab/Simulink та отримані результати синтезу.

May 25, 2016

Применение байесовских сетей в задачах диагностики и адаптивного управления

Рассмотрены подходы к решению задач адаптивной фильтрации в системах управления сложными объектами в условиях неопределенности средствами динамических байесовских сетей. Затронуты вопросы автоматической онлайн диагностики состояния элементов системы управления с помощью интеллектуального диагностического блока, включающего байесовскую сеть.

Apr 12, 2016


Summer InfoCom Advanced Solutions 2016