Система пошуку плагіату для заданої предметної області

В роботі надається на короткий огляд базового алгоритму «Шинглів» та його модифікації, що базується на конкретній області його застосування.

May 24, 2016

Розробка автоматизованої системи надання та пошуку рекомендацій медіаконтенту на основі вподобань інших користувачів

В роботі описано автоматизовану систему надання та пошуку рекомендацій медіаконтенту на основі індивідуального профілювання користувачів та критерію кореляції Пірсона, як міри подібності.

May 24, 2016

Генеративне та багатоетапне програмування. Lightweight Modular Staging

Дана стаття пропонує дослідження методів таінструментів, що дозволять використовувати функціональні мови програмування високого рівня у сфері системного програмування, де ефективність роботи програми є дуже важливою.

May 24, 2016

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ OPENGL В QT

Розглянуто спосіб поєднання функціоналу OpenGL з засобами Qt–фреймворка для досягнення найвищої швидкодії при обробці великої кількості графічних об’єктів.

May 24, 2016

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТІКОСТІ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ ДО МОДИФІКАЦІЙ КОНТЕЙНЕРА

Дана стаття проводить аналіз методів кодування тексту в контексті зображення із використанням алгоритмів найменш значимого біту (LSB), дискретного косинусного перетворення (DCT) і дискретного вейвлет-перетворення (DWT) на основі стеганографії. Оцінка продуктивності окремих методів та якості зображення цих трьох методів заснована на оцінці параметрів BER, PSNR, ємності та стійкості зображення.

May 24, 2016

.NET Core як потужний інструмент оптимізації програмного забезпечення і спрощення процесу розробки

Дана стаття присвячена розгляду нових можливостей,що надає програмна платформа .NET Core. Виявлено, що разом з перевагою кросплатформності .NET Core має ряд модернізацій, що роблять її потужним інструментом оптимізації програмного забезпечення і спрощення процесу розробки. Проводиться порівняння певних аспектів програмної платформи .NET Core. і .NET Framework в результаті якого виявлено такі переваги .NET Core: модульність, керованість, розширюваність.

May 24, 2016

ТАБЛИЦІ ПОШУКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ ТА ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ У МАЙБУТНЬОМУ

В докладі розглянуто таблиці пошуку, використання яких є одним збагатьох методів оптимізації, підвищення продуктивності та швидкодії в сучасних обчисленнях. Демонструються приклади використання деяких таблиць пошуку. Розглянуто перспективи таблиць пошуку у майбутньому.

May 24, 2016


Summer InfoCom Advanced Solutions 2016