ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ АВТОНОМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ У 3D ПРОСТОРІ

В роботі розглядається проблема керування групою безпілотних апаратів. Описані тенденції розвитку безпілотних систем. Розглянуті два методи вирішення проблем з керуванням об’єктів у групах, а саме мультиагентний метод і метод ройового інтелекту.

Jun 14, 2017

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ З РОЗШИРЕННЯМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Комп’ютеризовані системи керування процесами реального часу (Run-TimeExtended) базуються на сучасних інформаційних технологіях, операційних системах, апаратно-програмних засобах, комунікаціях і забезпечують детерміновані інтервали часу на збір, обробку і передавання даних в процесі керування технологічними об’єктами. При цьому застосовуються WEB-орієнтовані технології побудови систем управління на базі PLC та SCADA-cистем з елементами віртуалізації і тунелювання каналів промислового зв’язку. Враховуючи сучасні вимоги до систем управління технологічними процесами з високою динамікою інформаційних процесів, системи реального часу в повній мірі їх забезпечують.

Jun 14, 2017

Міжнародні нормативні засади людино-машинного інтерфейсу систем управління технологічними процесами

Розглядаються питання розробки людино-машинного інтерфейсу систем управління технологічними процесами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ANSI/ISA-101.01-2015 - Human Machine Interfaces for Process Automation Systems

Jun 14, 2017

Модель підсистеми діагностики транспортного засобу на основі байєсівської мережі

На основі розробленого інструментарію для пакету MATLAB/Simulink запропоновано динамічну модель діагностики стану транспортного засобу. В основі діагностичної підсистеми лежить байєсівська мережа. Розроблена модель дозволяє виявляти причини несправності транспортного засобу в залежності від показань давачів, що встановлені на ключові вузли автомобіля.

Jun 14, 2017

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМОМ ВИДАЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ

Наведено структурну схему системи керування механізмом видалення металевих включень у умовах виробництва керамічної цегли на основі конвеєрної лінії і системи виявлення металевих включень. Розробка включає блок контролю металевих включень, апаратно-програмні засоби на базі PLC Simatic S7-1200, систему передавання даних, алгоритм видалення металовключень із вхідної сировини.

Jun 13, 2017

Синтез нечітких регуляторів на основі асоціативної пам’яті з апаратною реалізацією на ПЛІС

Автор: Nevolko Viacheslav

Розглянуто методику синтезу і реалізації швидкодіючих нечітких регуляторів на основі апаратної реалізації асоціативної пам'яті,призначених для побудови систем керування швидкодіючими об'єктами і процесами. Досліджено структури регуляторів, які забезпечують знаходження керуючого рішення напротязі 0.0001...0.0003 сек.

Jun 9, 2017


Summer InfoCom Advanced Solutions 2017