Причины отказа от Hibernate и как правильно использовать JDBC

В данном докладе ведется короткий экскурс по технологиям JDBC и Hibernate, где приводятся сравнительные характеристики, а также перечисляются их достоинства и недостатки. Особое внимание уделяется разработанной технологии MySQL-wrapper:описание и обоснование ее необходимости. Также прилагаются материалы тестирования трех технологии при разных нагрузках, после которых сделаны выводы.

Jun 12, 2017

Конструювання програмного забезпечення для вбудованих систем з використанням типових шаблонів

У статті розглянуті особливості побудови архітектури і конструювання програмного забезпечення,призначеного для вбудованих систем на основі малопотужних мікроконтролерів. Приведені результати, що відображають вплив на потрібну оперативну пам'ять і пам'ять програм архітектури програмного забезпечення. Розглянуті архітектури програми у вигляді нескінченного циклу, модіфікованого кінцевого автомату і класичного кінцевого автомату. Надані рекомендації конструювання програмного забезпечення для малопотужних мікроконтролерів і напрямки подальших досліджень.

Jun 12, 2017

Реалізація віртуальних змінних

Автор: Крак Юрій

В цій статті розглянуто поняття змінної, запропоновано його формалізацію. Розширено поняття змінної до поняття віртуальної змінної та наведено перелік операцій для віртуальної змінної.

Jun 12, 2017


Summer InfoCom Advanced Solutions 2017