Выбор меры различия образцового и отфильтрованного периодических сигналов при высоких уровнях флуктуационного шума

В статье рассмотрен выбор меры различия результатов фильтрации искажённых периодических сигналов в задаче поиска оптимальных значений параметра цифрового фильтра нижних частот «простое скользящее среднее». Для сравнения были выбраны меры различия –среднеквадратичная ошибка, корень среднеквадратичной ошибки, средняя абсолютная ошибка. Выполнена серия экспериментов по генерированию и фильтрации искажённых сигналов. В результате сравнения выбрана мера, для которой характерна высокая различимость оптимальных значений параметра цифрового фильтра при высоких уровнях шума.

Jun 13, 2017

Передача даних в автомобільній LIN-мережі на базі мікроконтролерів Cypress

Запропоновано модель даних та механізми їхнього оброблення для забезпечення роботи LIN-протоколу на базі мікроконтролерів Cypress.

Jun 13, 2017

Високопродуктивний алгоритм зіставлення патернів у часових рядах для задач аналізу якості потокових сервісів

Розглянуте застосування алгоритмів та технік аналізу часових рядів в задачах моніторингу та прогнозування якості передачі даних в потокових сервісах, таких як VoIP. Запропоноване покращення алгоритму знаходження подібних патернів часових послідовностей з точки зору продуктивності обчислень.

Jun 12, 2017


Summer InfoCom Advanced Solutions 2017