До питання оцінки якості web-сайту діяльності підприємства як моделі масового обслуговуванняСтаття | Article    

Download

У статті пропонується метод підходу до проектування сайту через аналіз структури його в середовищі MATLAB і приведені результати його застосування при проектуванні Web-системи автоматизації діяльності підприємства

Ключові слова: веб-сайт, веб-сервис,автоматизація діяльності підприємства.

О.М. Моргаль

Ст. викладач, НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”

Київ, Україна

Є.О. Покровський

Доцент, НТУУ “КПІім. І. Сікорського”

Київ, Україна

О.В. Савчук

Доцент, НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”

Київ, Україна

І.О. Латаш

Студент, НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”

Київ, Україна

On the question of assessing the quality of web-site of the company as amodel of queuing

The article offers a method of approach to the design of the site through analysis of its structure in the MATLAB environment, and given the results of its application in the design of Web-site automation of the company’s automation

Keywords: website, web-service, automation of the company.

Oleg Morgal

Senior Lecturer, Igor Sikorsky NTUU“KPI”

Kyiv, Ukraine

Olena Savchuk

Associate Professor, Igor Sikorsky NTUU“KPI”

Kyiv, Ukraine

Eugene Pokrovskyi

Associate Professor, Igor Sikorsky NTUU“KPI”

Kyiv, Ukraine

Iryna Latash

Student, Igor Sikorsky NTUU“KPI”

Kyiv, Ukraine

Зі збільшенням числа користувачів інтернета на мережу збільшується й навантаження. Якщо відкинути технічні проблеми, пов'язані з роботою web-сервера, в більшості випадків збої при завантаженні сторінки відбуваються в разі перевантаження web-сайту. Система не може обробити велику кількість запитівв одиницю часу через її обмежену пропускну здатність. Організація сайту не може бути розрахована на опрацювання надто великої кількості запитів від користувачів без відмов в системі.

Перераховані вище недоліки треба усувати підчас проектування системи для забезпечення її ефективної та стабільної роботи.

Постановка задачі

Розробити Web- сайт системи комп’ютеризованої автоматизації діяльності підприємства, що пропонує деякий набір продуктів або послуг.

Забезпечити єфективну та стабільну роботу Web-системи завдяки застосуванню сучасного Web-сервису.

Опис структури діяльності підприємства як системи масового обслуговування

Для даної роботи може бути обрана модель сервера з N потоками обробки заявок (рис. 1).

Розглянемо алгоритм обробки заявок даними сервером. Заявка, що прийшла на сервер, починає опитувати накопичувачі (буфери) потоків, починаючи з першого, і зберігається в першому вільному накопичувачі. Якщо всі накопичувачі зайняті, заявка відкидається, таким чином, виникає функціональна відмова. Під час роботи потоки П1-ПN постійно опитують накопичувачі, і, якщо у відповідному накопичувачі міститься заявка, вона витягується з накопичувача і починається її обробка. Кожен потік обробки заявок з певною частотою і на деякий проміжок часу може перериватися через апаратні/ програмні відмови/збої. У даній ситуації, якщо в момент відмови/збою сервер обробляв деяку заявку, вінзмушений відкинути її. Якщо ж заявка успішно оброблена, SМТР-сервер відправляє одержувачу

Рис. 1 Структура моделі Web-системи

У середовищі MATLAB була синтезована модельSМТР-сервера (рис.1), яка дає можливість моделювати обробку повідомлень сервером з N (наприклад, чотирма) каналами передачі, при цьому можна конфігурувати різні структури та параметри генератора заявок і сервера. Зокрема, є можливість вибору частоти генерації запитів, середньої тривалості виконання запиту («складності» запитів), частоти відмов каналів обробки запитів, а також часу їх відновлення і загального часу. Якщо надходить заявка, а всі накопичувачі зайняті, то має місце функціональна відмова.

Дана структурна схема описує систему взаємодії клієнта з Web-сайтом і з Web-сервісом. Перша фаза, яка містить блоки Н1, К11 - К1N, відповідає за процес моделювання Web-сайту, а друга фаза, яка містить блоки Н2, К21 - К2N, відповідає за процес моделювання на Web-сервісі. Джерело запитів являє собою сукупність запитів від користувачів Інтернету на доступ до певної Web-сторінці. Запит від клієнта, потрапляючи в систему, в першу чергу обробляється одним з каналів Web-сайту - К11 - К1N, або стає в чергу в накопичувач Н1 до тих пір, поки не звільниться один з каналів. Далі, оброблений запит звертається до Web-сервісу для отримання додаткової інформації. Потрапляючи на Web-сервіс, запит, аналогічно, обробляється одним з каналів К21 - К2N, або потрапляє в накопичувач Н2. Після обробки на Web-сервісі, інформація передається клієнту через Web-сервер у вигляді html-сторінки.

Опис вимоги дозволяє в загальних рисах окреслити функціональну схему проектованої моделі, а можливість використання ієрархічних блоків (підсистем) в Simulink - почати складання цієї схеми. Ключовим моментом в понятті системи масового обслуговування є обслуговування і на відміну від реального світу «обслуговування» моделі - це просто затримка заявки на певний час.

Загальний опис функціональності веб-системи підприємства

В основі побудови системи знаходиться динамічна об'єктна модель, в якій всі дані зберігаються в реляційній базі даних, моделюючи її відповідно до вимог і побажань клієнта без додаткового втручання розробника в структуру.

Web-система автоматизації діяльності підприємства має шаблонну структуру. Основні можливості, якими володіє система:

- динамічне формування структури сайту, що дозволяє змінювати її у відповідності до поточних потреб і побажань підприємства;

- динамічна зміна наповнення - оновлення інформації в режимі реального часу, при чому зміст може бути найрізноманітнішим, як простий текст, так і таблиця, списки, посилання;

- підключення таких додаткових розділів, як новини і каталог продукції або послуг;

- підключення додаткових механізмів, таких як підписка і розсилка новин підписчикам;

- розміщення коротких рекламних текстовок – так званих банерів, для представлення користувачу короткого опису деякої важливої інформації (проведення акції, останніх новин, реклами продукту тощо).

Функціонально Web-система автоматизації діяльності підприємства складається з 2-х частин: адміністративної і клієнтської. В адміністративній частині задаютьсяі редагуються настройки відображення інформації, а клієнтська частина – це власне сайт, в якому в заданому порядку і відповідно до настройок відображається введена інформація.

Рис. 2 E-R діаграма Web-сервіса

Алгоритм формування інформаційного наповнення сторінки

Спочатку в адміністративній частині формується структура, потім підключаються додаткові розділи і механізми. Далі користувач вводить інформацію, яка буде відображатися на сайті.

В клієнтській частині спочатку підвантажується вибраний шаблон, потім формуються пункти меню і виводиться перша сторінка.

Формування підменю здійснюється при виборі певного пункту меню. Якщо підменю є, тоді формується його склад і завантажується та сторінка, яка належить до першого пункту підменю. Якщо підменю в розділі немає, тоді завантажується інформація, котра відноситься до даного пункту меню.

Сформовані динамічні сторінки кешуються. Час зберігання кеша – доба, проте, якщо відбулися зміни в якійсь з таблиць в перебігу останніх діб, тоді буде завантажуватися нова інформація. Але при прогляданні клієнтської частини також слід ураховувати особливості кешувания браузерів, які використовуються для проглядання Web-сторінок. Наприклад, Opera добре кешує проглянуті сторінки і часто для відображення нової інформації треба сторінку відновити.

Керівництво по роботі з адміністративною частиною сайту складається з форм „Додавання” “Сортування”, “Редагування”, „Пошуку” і „Видалення”.

Для формування структури і зовнішнього вигляду сайту першочергово треба визначити, які пункти меню і спеціальні розділи повинні бути присутні. Таке розділення необхідне, оскільки принцип обробки інформації, що міститься в даних розділах істотно відрізняється. В цілому,процедура формування структури і зовнішнього вигляду така:

1) динамічне формування пунктів меню,

2) підключення додаткових розділів і механізмів.

Динамічне формування пунктів меню

Для додавання або редагування кількості і порядку дотримання пунктів меню є набір відповідних форм.

В нашому випадку передбачена можливість додавання підменю, тобто меню 2-го рівня. Для цього треба зайти в відповідний пункт меню і заповнити всі поля. У випадаючому списку „пункт меню” відображається перелік всіх введених пунктів меню першого рівня.

Підключення додаткових розділів і механізмів

Серед основних розділів можна виділити: новинний розділ та каталог, а серед додаткових механізмів наступні: підписка на новини і розсилка новин, пошук по сайту тощо.

Керівництво по роботі з клієнтською частиною

Власне призначена для користувача частина Web-системи підприємства являє собою відображення заданої структури і наповнення в адміністративній частині.

Шаблон представлення наповнення „Новин” трохи відрізняється від стандартного, але всі принципи оформлення зберігаються.

Для проглядання архіву новин достатньо натиснути на посилання з відповідним діапазоном і всі новини за цей період відобразяться на цій же сторінці перед архівом.

Для „Каталогу” передбачене формування підрозділу з переліку груп, а на сторінці відображається перелік одиниць продукції з фото(якщо воно є) з коротким описом (150 символів).

Детальну інформацію можна проглянути у вікні, що відкривається, кликнувши на посилання ”Розсилання новин” здійснюється автоматично кожного дня зранку, оскільки тоді є можливість поправити неправильно введену інформацію.

Оцінка якості WEB-сервісу діяльності підприємства

Серед категорій якості перше місце займає теорія надійності, ядром якої є показники безвідмовності. Тому для оцінки якості нашої Web-системи прийняті залежності ефективності і надійності від часу. При моделюванні у звичайному режимі при заданих умовах моделювання [1], у випадку абсолютно надійної системи (модель системи масового обслуговування без відмов) у разі одноканальної системи імовірность відмови складає 0,46. Це єдуже низький показник ефективності. Для отримання високої ефективності та безвідмовності роботи системи треба або збільшити число каналів обслуговування, або збільшити емності накопичувачів. При числі каналів 4 отримані результати, відображені на рисунках 3 та 4.

Рис.3 Залежність ефективності WEB-сервісу від часу (години)

Рис.4 Залежність надійності WEB-сервісу від часу (години)

Перспективи розвитку та висновки

На теперішньому етапі реалізації проекту існує ряд недоліків, що обмежують функціональність розробленої Web-системи. Наступні напрями можуть бути розроблені в подальшому:

$1.$ Розмежування прав доступу до системи для адміністратора та користувачів-редакторів.

$2.$ Додаткові механізми: форум, голосування, закриті розділи. Механізм закритих розділів, інформація яких доступна тільки обмеженому числу користувачів, характерний для вузькоспеціалізованих сайтів великих корпорацій, а форуми і голосування використовуються на великих корпоративних сайтах.

$3.$ Публікація і ротація інформації. Задання періоду ротації і остаточної публікації інформації доцільно на великих новосних порталах, проте така функція такожможе бути корисна і в Web-системах великих корпорацій.

$4.$ Система статистики відвідин. Вона потрібна для об'єктивного контролю відвідин клієнтської частини. Проте можна не розробляти власну систему статистики, а використовувати вже існуючі, представляючі дуже великий спектр різноманітної інформації про відвідувачів, наприклад, статистику середовища MATLAB.

Перелік посилань

$1.$ Савчук О.В. Моделирование мультиагентного smtp сервера в среде matlab/ Покровский Е.В., Савчук О.В., Кривенко К.С. // Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2012/ Зб. праць. – К.: Просвіта, 2012. – С.311-317.

$2.$ Репнікова Н.Б. Теорія автоматичного керування: класика і сучасність: підручник. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 328 с.

Jun 15, 2017