Інфокомунікаційні системи та технології № 1(1)

Науково-практичний журнал

Програмні цілі та основні принципи: підвищення рівня наукових досліджень шляхом оперативної публікації статей з вагомими результатами наукових досліджень і практично значущих результатів для їх застосування в області інформаційних та комунікаційних систем та технологій. Завдання журналу: розширення комунікативного простору взаємодії українських та зарубіжних вчених; організація обговорень з актуальних проблем в області теорії і практики інфокомунікаційних технологій; інформування фахівців про новітні методи; обмін досвідом викладання і підготовки професійних кадрів. Свідотство Міністерства юстиції України КВ №22483-12383Р від 13 січня 2017
Статті
Загальна інформація

Проблематика

 1. Інформаційні технології
 2. Системи керування
 3. Технології програмування
 4. Інтернет речей
 5. Комунікаційні технології
 6. Підготовка кадрів у галузі інформаційних технологій
 7. Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи
 8. Інформаційна безпека та захист інформації
 9. Комп’ютерна графіка та мультимедіа
 10. Проектування та реалізація баз даних
 11. Хмарні обчислення та GRID
 12. Інтелектуальні системи та технології
Видання журналу
Статті, що включені у номер журналу, будуть опубліковані з наданням ISSN коду
Статті подаються українською, російською або англійською мовами
Автори мають дотримуватись законодавчих вимог щодо опублікування матеріалів у відкритому друці
Обсяг матеріалів:
 • від 20 000 до 30 000 знаків з пробілами

Для аспірантів та студентів обов'язкова рецензія від наукового керівника к.т.н. або д.т.н.Вимоги щодо структурних елементів файлу:

 • Назва статті (англійською мовою)
 • ПІБ авторів, посада, місце роботи (англійською мовою)
 • Країна, місто (англійською мовою)
 • Анотація (англійською мовою не більше 500 знаків )
 • Ключові слова (англійською мовою не більше 7 слів або словосполучень)
 • Назва статті (мовою тексту)
 • ПІБ авторів, посада, місце роботи (мовою тексту)
 • Країна, місто (мовою тексту)
 • Анотація (мовою тексту не більше 500 знаків )
 • Ключові слова (мовою тексту не більше 7 слів або словосполучень)
 • Обов'язково подані матеріали мають містити перелік посилань відповідно до вимог ВАК (генератор http://vak.in.ua/)

Статті англійською мовою мають містити усі структурні елементи тільки англійською мовою, без перекладу на російську чи українську мови

Формули допускаються виключно у MathType

Вартість

стаття (від 20 000 до 30 000 знаків з пробілами) – 1000 грн.

Статус

Журнал започатковано у 2017 році і зараз він на етапі становлення. Збільшення кількості випущених номерів дозволить почати процес подання заявок про включення журналу до наукометричних баз та переліків. Закликаємо авторів друкувати свої наукові результати у нашому журналі та сприяти його розвитку.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор:
 • к.т.н. Андрій Писаренко, Україна
Відповідальний редактор:
 • д.т.н. Сергій Теленик, Україна
Члени:
 • д-р. Mieczysław Zając, Польща
 • д-р. Zbigniew Kokosiński, Польща
 • д-р. Тетяна Ланге, Німеччина
 • д.т.н. Ігор Грішин, Росія
 • д.т.н. Володимир Самотий, Польща-Україна
 • д.т.н. Олександр Павлов, Україна
 • д.т.н. Олександр Ролік, Україна
 • д.т.н. Анатолій Дорошенко, Україна
 • д.т.н. Петро Бідюк, Україна
 • д.т.н. Валерій Данилов, Україна