Самотий Володимир
Місце роботи
Краківська політехніка
Вчене звання
Професор
Науковий ступiнь
д.т.н.
Сфера наукових інтересів
математичне моделювання, хмарні технології, генетичні алгоритми, параметрична оптимізація