Дорошенко Анатолій
Місце роботи
НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
Вчене звання
доктор фіз.-мат. наук
Науковий ступiнь
професор
Сфера наукових інтересів
Автоматизація наукових досліджень, мультипроцесорні системи, паралельне програмування, формальні методи проектування програмного забезпечення