Букасов Максим
Місце роботи
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кафедра автоматики та управління в технічних системах
Вчене звання
Науковий ступiнь
-
Сфера наукових інтересів
Інформаційні технології