Любчик Леонід
Місце роботи
НТУ "ХПІ"
Вчене звання
Професор
Науковий ступiнь
д.т.н.
Сфера наукових інтересів
Теорія керування Машинне навчання