Тимченко Віктор
Місце роботи
Національний університет кораблебудування
Вчене звання
Професор
Науковий ступiнь
д.т.н.
Сфера наукових інтересів
Робастно-оптимальні системи керування динамічними об'єктами