Плаксій Юрій
Місце роботи
НТУ "ХПІ"
Вчене звання
Науковий ступiнь
кандидат технічних наук
Сфера наукових інтересів
навігація, моделювання