Капустян Володимир
Місце роботи
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Вчене звання
Професор
Науковий ступiнь
д.ф.-м.н.
Сфера наукових інтересів
Оптимальне керування розподіленими системами