Березінський Генадій
Місце роботи
Кафедра інформаційних систем та технологій, факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Вчене звання
Науковий ступiнь
Магістр
Сфера наукових інтересів
Наукометрія