Клейменов Роман
Місце роботи
Студент НТУУ "КПІ"
Вчене звання
Науковий ступiнь
Сфера наукових інтересів
Інформаційні технології