Савчук Олена
Місце роботи
НТУУ "КПІ"
Вчене звання
к.т.н.
Науковий ступiнь
с.н.с.
Сфера наукових інтересів
Інтелектуальний аналіз,