Жабіна Валентина
Місце роботи
НТУУ "КПІ"
Вчене звання
-
Науковий ступiнь
-
Сфера наукових інтересів
Підвищення ефективності обчислювальних сисьтем