UML діаграми для програмного комплексу дистанційного управління рухомими об’єктами

Анотація. Запропоновано варіант організації UML діаг-рам програмного забезпечення для програмних комплексів віддаленого управління рухомими об’єктами. Запропонова-но варіант об’єднання різних типів діаграм. Ключові слова: програмні комплекси для дистанцій-ного управління, дистанційне управління, UML.

May 16, 2018


Summer InfoCom Advanced Solutions 2018