Розподіл ключів

Анотація. Управління ключами являє собою найважчу частину криптографії. Організація накопичення ключів це їхнє зберігання, облік та видалення. Для обміну ключами, як правило, використовують алгоритм RSA або більш ефекти-вний алгоритм Діффі – Хелмана. Перед сучасною крипто-графією стоїть проблема підвищення стійкості алгоритмів і зменшення розмірів ключів та блоків даних. Очевидний спосіб рішення цієї проблеми – представлення блоків інфор-мації в криптографічних алгоритмах точками еліптичних кривих.

May 17, 2018


Summer InfoCom Advanced Solutions 2018