Моделювання типових технологічних процесів засобами CoDeSys

Анотація. В даній роботі було розглянуто моделювання процесів та систем в інструментальному програмному комплексу CODESYS. Було змодульовано одні з найпоширеніших процесів, такі як гідродинамічні, термодинамічні та інші. Було зроблено порівняння з іншими програмними комплексами такого ж типу. Було зроблено висновок, що використання програмного комплексу CODESYS призводить до оптимізації підготовки кадрів, адже простота програмування процесів і систем є очевидною складовою цього комплексу.

May 17, 2018

Особенности формирования программ подготовки магистров информационной безопасности

Автор: Грішин Ігор
Співавтори: Тіміргалєєва Рена

Аннотация. В работе рассмотрен подход к формирова-нию программы магистратуры, направленной на обучение и воспитание магистров в области информационной безопас-ности и базирующейся на компетентостном подходе с учетом требований профессиональных стандартов.

May 16, 2018


Summer InfoCom Advanced Solutions 2018