Дослідження методу цифрової апроксимації для вибору періоду квантування за часом

В роботі розглядаються питання синтезу цифрових систем керування на базі математичної платформи передавальних функцій та структурних схем. Запропоновано використання методу цифрової апроксимації для уточнення значення періоду квантування за часом для забезпечення функціонування цифрової системи в стійкій області. Показано, що виконання умови коректності вибору періоду квантування, дозволяє для досліджуваного класу систем, отримати результати синтезу з заданими показниками якості. Виконано моделювання цифрової системи з використанням прикладного пакету MATLAB/Simulink.

Dec 2, 2021

Синтез багатовимірних систем керування з неквадратними матрицями

В роботі запропоновано розширення можливостей синтезу структур лінійних багатовимірних систем з неквадратними матрицями на базі формули Р. Ізермана. Розглядаються цифрові системи керування, що описуються моделями простору станів. Показано, що виконання умови коректності вибору розмірностей матриць рівнянь стану і виходу, дозволяє для досліджуваного класу систем, отримати результати синтезу з заданими показниками якості. Виконано моделювання цифрової системи з неквадратними матрицями з використанням прикладного пакету MATLAB/Simulink.

Dec 2, 2021


InfoCom Advanced Solutions 2021