Система розподіленого навчання нейронних мереж

У даній роботі наведено огляд розподіленої системи, її основні характеристики та задачі, які необхідно вирішити при реалізації системи розподіленого навчання нейронних мереж. Зокрема, розглядаються процеси отримання, трансформації, завантаження даних та безпосередньо розподіленого навчання нейронних мереж. Також коротко описано можливі способи реалізації цих задач.

Dec 5, 2021


InfoCom Advanced Solutions 2021