Використання динамічного кворуму у процесі вибору лідера алгоритму Raft для прийняття консенсусу у розподілених системах

У роботі представлено модифікацію Raft алгоритму досягнення консенсусу у розподілених системах, а саме зміну протоколу голосування для вибору сервера-лідера, і показано, що кластер з чотирма вузлами, керований модифікованим алгоритмом, буде мати майже такі ж показники доступності, як звичайний Raft кластер з п’ятьма вузлами, і завжди сприймає непоправну відмову будь-якого вузла без втрати даних.

Dec 5, 2021


InfoCom Advanced Solutions 2021