Інформаційна технологія реалізації засобів моделювання фрактально-неоднорідних гетерогенних пластових систем

Розглянуто структуру інформаційної технології реалізації засобів математичного моделювання фрактально-неоднорідних пластових систем. Досліджено основні інформаційні задачі та виконано аналіз базових вимог щодо інформаційних технологій,орієнтованих на розв’язання задач математичного моделювання. Мета роботи полягає у створенні ефективного інструментарію представлення результатів математичного моделювання у вигляді інформаційної технології, що забезпечує раціональні способи обробки значних масивів даних, в тому числі графічних зображень.

Mar 21, 2017

Cтеганографічне приховування даних для підвищення інфозахисту управління пересувним об'єктом

В зв’язку з широким застосуванням мобільних пристроїв, що виконують завдання на основі дистанційних команд з прив’язкою до цифрових мап, усе більше набуває актуальності задача убезпечення керування цими пристроями. В роботі розглянуті основні види атак на такі пристрої, проаналізовано їх вплив на об’єкт. Запропоновано метод керування мобільними пристроями побудований на просторово-часовому приховуванні команд у цифровій мапі, що дозволяє зменшити об’єм даних, що передаються по незахищеному каналу.

Mar 21, 2017

Потенційні переваги використання надлишкових кодів у супутникових каналах

Аргументація можливості використання каскадних кодів для передачі даних в каналах з низьким співвідношенням сигнал/завада. Аналіз потенціалу застосування каскадних кодів в супутникових системах передачі даних.

Mar 20, 2017

Невизначеність геопросторових даних в динамічній геоінформаційній системі

В статті висвітлюється питання щодо невизначеності та дублювання даних в інформаційних системах.Наведено досвід українських науковців щодо системної побудови БГД. В роботі проведено аналітичний огляд ряду інструментів для обробки геопросторових даних.Велика увага приділяється механізмам автоматизації процесів виявлення забраклих даних. Запропоновано модель просторового аналізу. Звертається увага на багаторівневість та всеосяжність динамічної ГІС.

Mar 20, 2017

Геоінформаційна технологія на основі повітряного моніторингу, використання керованої наземної техніки та обробки зображень

На основі поєднання технічних засобів повітряного моніторингу та агропромислової техніки, що оснащена пристроями геолокації запропонована геоінформаційна технологія обробки даних аерофотозйомки для підтримки прийняття рішень в області сільського господарства, що базується на математично-аналітичному апараті обробки та кластерного аналізу цифрового зображення.

Mar 20, 2017

ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті розглянуто основні проблеми інформаційної безпеки та їх вирішення за допомогою використання онтологій та онтологічних систем.

Mar 20, 2017

Методы анализа и обработки данных функционального модуля «Медицинских осмотров» интегрированной системы – «Hospital Management Information System»

В тезисах доклада представлены основные стратегии анализа и обработки информации для проведения регулярных медицинских осмотров. Предложены композиционные диаграммы для управления информационными потоками, а также разработан проект базы данных для учета и анализа данных по организации и проведению медосмотров.

Mar 20, 2017

Використання технологій доповненої реальності для створення прототипу мобільного додатку

Розроблено прототип мобільного додатку з використанням технологій доповненої реальності з підтримкою розпізнавання маркерів і накладення на них 3D об'єкту та можливістю виведення інформації про відстежуваний об'єкт.

Mar 20, 2017


Winter InfoCom Advanced Solutions 2016