DESIGN OF ROBUST TWO-AXIS SYSTEM FOR STABILIZATION OF INFORMATION AND MEASURING DEVICES OPERATED ON GROUND VEHICLES

Design features of information and measuringrobust stabilization systems operated on the ground vehicles are considered.The mathematical description of the stabilization plant is derived. Designfeatures of the two-axis robust stabilization and tracking systems based on thestructural H∞-synthesis are researched.

Mar 28, 2017

Особливості алгоритмічної реалізації генетичного алгоритму для параметричної оптимізації систем керування

Розглянуто структуру даних та алгоритмічну реалізацію генетичного алгоритму з розширеним набором параметрів для параметричної оптимізації систем керування.

Mar 27, 2017

Застосування оптичної стабілізації для корекції ІНС літального апарату

Метою дослідження є огляд існуючих алгоритмів та засобів стабілізації БПЛА, дослідження можливості використання оптичних систем для стабілізації положення літальних апаратів у просторі. Розглянуто застосування методу фазової кореляції для визначення зміщення корпусу БПЛА відносно поверхні рельєфу. Запропоновано підхід до покращення характеристик ІНС шляхом корекції усталеної похибки за швидкістю.

Mar 27, 2017

МЕТОДИ Й МОДЕЛІ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ СТАТИСТИЧНИМ ВИМІРЮВАЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПАРАМЕТРІВ СПОСТЕРЕЖУВАНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор: Грішин Ігор
Співавтори: Тіміргалєєва Рена

В роботі здійснена формалізація задачі керування статистичним вимірювальним комплексом (ВІК) і доведено, що задача керування за неповними даними може бути зведена до еквівалентної задачі керування за повними даними. Запропоновано метод розв’язання формалізованої задачі керування, що є сукупністю дискретного принципу мінімуму і методу послідовних наближень.

Mar 27, 2017

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИКОНАВЧИМИ МЕХАНІЗМАМИ ВОДОЗАБІРНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРІВ МУТНОСТІ

Наведено результати розробки і тестування системи керування виконавчими механізмами водозабірних станцій на основі параметрів мутності води. Розробка включає первинний перетворювач мутності води, апаратно-програмні засоби на базі PLCSimatic S7-1200, систему передавання даних на основі стандарту GSM, клієнт-серверну WEB-орієнтовану частину на базі SCADA-системи.

Mar 21, 2017

Децентралізована система управління в кластерних системах

Дана стаття присвячена проблемам керування в розподілених системах обробки інформації. Автори статті розглянули загальну архітектуру розподіленої системи. Дані пояснення базовим поняттям та парадигмам, котрі пов'язані з розподіленими системами обробки інформації. Автори запропонували нову архітектуру системи в якій є новий елемент, а саме сервер достовірності. Сервер достовірності необхідний для дій з вузлами таких, як додача чи зміна вузла. Будь-яка дія з вузлами має бути схвалена сервером достовірності.

Mar 21, 2017

Інструменти побудови динамічних моделей інформаційних систем із застосуванням байєсівських мереж

Запропонований новий інструмент, що дозволяє включати байєсівськи мережі до динамічних моделей складних систем, створених у пакеті MATLAB/Simulink. Це відкриває широкі можливості для моделювання, наприклад, систем керування в умовах невизначеності із застосуванням інтелектуального блоку на базі мереж Байєса.

Mar 21, 2017


Winter InfoCom Advanced Solutions 2016