ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАЛАШТУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ

Запропоновано вдосконалення методу самоналаштування (автотьюнінгу) програм з використанням відомих засобів статистичного аналізу з метою пошуку оптимальної версії паралельної програми для конкретної мультипроцесорної платформи. Наведено результати практичного експерименту з налаштуванням паралельного алгоритму сортування.

Mar 27, 2017


Winter InfoCom Advanced Solutions 2016