Безпека даних в хмарних середовищах

Автор: Pirozhkov Alexey
Співавтори: Савчук Олена

Анотація. Робота присвячена концепції забезпечення безпеки та конфіденційностіданих в хмарних обчисленнях, використовуючи підхід орієнтації на безпеку даних**. Приводиться спосіб контролю доступу до ресурсів хмарного середовища.**

Nov 30, 2017

Анализ и оптимизация автономных систем теплоснабжения

Аннотация. Предложены методика расчета базовыхзначений конструктивных параметров многоконтурных теплообменных аппаратов сбаком-аккумулятором на стадии проектирования, численная процедура идентификациипараметров теплообменных аппаратов в режиме эксплуатации. Показаны преимуществаиспользования для имитационного моделирования SolidWorks, позволяющеговоспроизвести любую конфигурацию теплообменных аппаратов, дать количественныеоценки и наглядную визуализацию протекания теплообменных процессов.

Nov 30, 2017

Розробка архітектури системи автоматизованого збору, обробки та аналізу даних на основі технології Big Data

Автор: Рижко Борис
Співавтори: Смолинець Остап

Анотація. Для зменшення витрат на побудову високопродуктивнихкластерних систем (ВПКС) пропонується використовувати відкрите програмнезабезпечення, що базується на технології Big Data. Описаний метод побудовиархітектури систем автоматизованого збору, обробки та аналізу даних (САЗ).

Nov 30, 2017

Мікроконтролер для керування послідовними портами вводу-виводу

Анотація. Запропонована архітектура мікроконтролера для керування послідовнимипортами вводу-виводу на основі стекового процесора SM8, яка призначена дляреалізації у програмованих логічних інтегральних схемах. Мікрокон­тролер з цієюархітектурою має невеликі апаратні витрати, скорочений об’єм програмногозабезпечення а також систему команд, яка адаптована до задачі, що вирішується.

Nov 30, 2017

Cистема для організації інтерактивних квест-ігор побудована на Bluetooth-маячках

Анотація. У роботі розглянуто системуінтерактивних квест-ігор, що побудована з використанням Bluetooth-маячків тамобільного додатку. Мобільний додаток дозволяє відвідувачу брати участь уквест-грі шукаючи маячки та відповідаючи на питання квесту. Системапредставлена у вигляді веб-сервісу, який приймає та обробляє дані, гібридногомобільного додатку для відвідувача (користувача) та Bluetooth-маячків. Мобільний додаток розроблено звикористанням Angular 4, TypeScript, HTML5 та Ionic Framework 3.

Nov 30, 2017

Модуль калібрування та позиціонування системи комп’ютерного зору для цифрової нарізки матеріалів

Описано принцип роботи модуля калібрування та позиціонування для системикомп’ютерного зору, що застосовується в сфері цифрової нарізки матеріалів.Досліджено природу та вплив оптичних спотворень на фотознімки різальноїповерхні і методи їх усунення. Також розроблено систему позиціонування**, що гарантуєвисоку точність визначення фізичного положення об’єктів за їх позицією нафотознімку.**

Nov 30, 2017

Разработка роботизированной системы для плазменного напыления имплантов

Автор: Крак Юрій

Аннотация. В работе исследуются характеристикиимплантов по физическим размерам, типу протезирования различных органов,материалах изготовления, фирмах-изготовителях и др. Рассматривается проблемананесения на импланты биосовместимых покрытий при помощи роботизированногокомплекса на базе промышленного робота. Для нанесения покрытия описываетсятехнология плазменного напыления и соответствующее оборудованиероботизированного комплекса и были отобраны импланты, которые соответствуютвозможностям установки плазменного напыления биосовместимых покрытий.

Nov 30, 2017


Winter InfoCom Advanced Solutions 2017