Метод накопичувального впливу для аналізу когнітивних карт

Співавтори: Ланде Дмитро

Анотація.**В роботі представлений новий методаналізу когнітивних карт, так званий, метод накопичувального впливу. Показано,що він позбавлений недоліків, які містить, наприклад, один з методів, що широковикористовується в наш час, – імпульсний метод, а саме: використовуючизапропонований метод, завжди можна визначити результуюче значення, не залежновід того, чи є стійким імпульсний процес. На відміну від імпульсного методу,метод накопичувального впливу не порушує масштабної інваріантності. В роботітакож наведені приклади аналізу когнітивних карт, на яких продемонстрованіпереваги запропонованого методу.**

Nov 30, 2017


Winter InfoCom Advanced Solutions 2017