Безпека даних в хмарних середовищахСтаття | Article    

Download

Анотація. Робота присвячена концепції забезпечення безпеки та конфіденційностіданих в хмарних обчисленнях, використовуючи підхід орієнтації на безпеку даних**. Приводиться спосіб контролю доступу до ресурсів хмарного середовища.**

Ключові слова: безпекахмарних обчислень,**безпека даних, орієнтація на безпекуданих.**

Nov 30, 2017