Мікроконтролер для керування послідовними портами вводу-виводуСтаття | Article    

Download

Анотація. Запропонована архітектура мікроконтролера для керування послідовнимипортами вводу-виводу на основі стекового процесора SM8, яка призначена дляреалізації у програмованих логічних інтегральних схемах. Мікрокон­тролер з цієюархітектурою має невеликі апаратні витрати, скорочений об’єм програмногозабезпечення а також систему команд, яка адаптована до задачі, що вирішується.

Ключові слова: стековий процесор, Forth, ПЛІС, VHDL.

Nov 30, 2017