Проектування відеокадрів людино-машинного інтерфейсу АСУ ТПСтаття | Article    

Download

Анотація. Розглядаються питання розробкивідеокадрів мнемосхем людино-машинного інтерфейсу систем управліннятехнологічними процесами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ANSI/ISA-101.01-2015 - Human Machine Interfaces for Process Automation Systems

Ключові слова: _людино-машиннийінтерфейс,_відеокадр, дисплей,людський фактор, ергономіка

Nov 30, 2017