Розробка архітектури системи автоматизованого збору, обробки та аналізу даних на основі технології Big DataСтаття | Article    

Download

Анотація. Для зменшення витрат на побудову високопродуктивнихкластерних систем (ВПКС) пропонується використовувати відкрите програмнезабезпечення, що базується на технології Big Data. Описаний метод побудовиархітектури систем автоматизованого збору, обробки та аналізу даних (САЗ).

Ключові слова: обробка даних,великі дані.

Nov 30, 2017