Розробка паралельного алгоритму кластеризації даних засобами автоматизації проектуванняСтаття | Article    

Download

Анотація. Розроблено паралельні алгоритми для вирішеннязадачі кластерного аналізу методом К-середніх з допомогою програмногоінструментарію проектування й синтезу програм, що використовуєалгебро-алгоритмічний підхід для перетворення формальних специфікаційалгоритмів у програмний код. Досліджено та порівняно швидкодію послідовного тапаралельних варіацій алгоритму.

Ключові слова: кластернийаналіз кластер, великі обсяги даних, К-середніх, паралельний алгоритм.

Nov 30, 2017